Deze website is geschreven in het Nederlands.

Garantie en verkoopsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgelijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijke Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onvermijdbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Hier vind u onze algemene voorwaarden.


~1.   Huidige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen wordt de koper verondersteld van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en er alle onderdelen van te hebben aanvaard. 


~2.   Voorstellen en offertes aan de klant verbinden de partijen pas mits schriftelijk akkoord ,daarna is de bestelbon bindend.

Zorg ervoor dat u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum heeft overgemaakt naar IBAN: BE27 9733 6042 6873 BIC ARSPBE22  ten name van Pro Team EBVBA te Balen, onder vermelding van het factuurnummer.


13. GARANTIE Leveringsvoorwaarden

Zoals vereist door de huidige wetgeving, het bedrijf PRO TEAM , garandeert dit product gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop, tegen fabricagefouten en gebreken in de gebruikte materialen .

De aansprakelijkheid van PRO TEAM is beperkt tot levering van het toestel, dat naar behoren moet worden geïnstalleerd door de gespecialiseerde technicus aangesteld door de verkoper, die de aansprakelijkheid voor de uiteindelijke installatie en de daaruit voortvloeiende juiste werking van het geïnstalleerde product te nemen, na het volgen van de instructies in het handboek en in overeenstemming met de geldende wetgeving en normen.

Niet-naleving van voorzorgsmaatregelen zal PRO TEAM EBVBA  van alle aansprakelijkheid ontslaat. Apparaten geïnstalleerd in openbare plaatsen zijn onderworpen aan speciale voorschriften.

WAARSCHUWING

Operationele tests op het product moet worden uitgevoerd voordat het afwerken eventuele noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden. PRO TEAM zal niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor enige schade en gevolgschade , kosten voor het herstel van afwerkingen zoals hierboven beschreven, moet ook deze schade het gevolg zijn van vervanging van defecte onderdelen.

PRO TEAM garandeert dat al haar producten zijn gemaakt van topkwaliteit materialen met behulp van fabricagemethoden dat de totale efficiëntie te garanderen. Moest defecte of slecht functionerende onderdelen moeten worden gevonden tijdens het normale gebruik van de genoemde producten van de onderdelen zal kosteloos door de detailhandelaar die het verkochte product of ex-het onderhoud centrum voor het gebied worden vervangen. Voor producten die worden verkocht buiten België zei vervangingen zullen ook worden gedaan door de retailer en ten laste van de buitenlandse distributeur en het onderhoud van het centrum benoemd door de distributeur.

 

 

GELDIGHEID De garantie is geldig op voorwaarde dat:

 1. De koper moet de aankoop bevestigen door: De datum van aankoopfactuur.  afgegeven door de verkoper op de dag van de plaatsing.

2. Het apparaat is geïnstalleerd door gespecialiseerde technische personeel.

3. De installateur bevestigt dat het product succesvol is getest na de installatie.

4. Het apparaat is gebruikt volgens de handleiding meegeleverd met het product.

De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door:

1. Weersomstandigheden, chemicaliën, electro-chemie, oneigenlijk gebruik van het product, gebrek aan onderhoud, aanpassingen of knoeien met het product, ineffectief en / of onvoldoende schoorsteenkanaal en / of andere oorzaken onafhankelijk van het product.

2. Oververhitting van de haard wordt veroorzaakt door het gebruik van verkeerde brandstof die niet voldoen aan de specificaties in de handleiding.

3. Alle schade ten gevolge van het vervoer, dus we raden de koper om de goederen zorgvuldig bij aankomst te controleren en onmiddellijk op de hoogte met de verkoper van eventuele schade, ook wijzend op de schade op het vervoersdocument.

De garantie sluit alle onderdelen die aan normale slijtage:

Dit omvat:

De lak en schilderwerken, afdichtingen en pakkingen, alle keramische of gehard glas, gietijzer of metaal , darmen en roosters, geschilderd, verchroomde of vergulde delen, majolica, handgrepen en elektrische kabels. Kleurvariaties, haarscheuren en kleine verschillen in de omvang van de onderdelen in majolica niet kan worden bestreden omdat zij de natuurlijke kenmerken van het materiaal zelf.

bouwwerken. De garantie is niet van toepassingen op voorschriften om het product op basis van de aard van de brandstof of het type van installatie. Deze garantie is alleen geldig en uitsluitend voor de eerste koper en mogen niet worden overgedragen. Wanneer bepaalde onderdelen vervangen worden de garantie zal niet worden verlengd. Er zal geen compensatie voor de periode wanneer het product niet efficiënt werkte. Dit is de enige geldige garantie op het product en niemand is bevoegd om een andere te geven in naam of voor rekening van PRO TEAM EBVBA

REPARATIES ONDER GARANTIE Het verzoek voor reparatie moet worden gedaan aan de retailer. Reparaties onder garantie zal worden gemaakt zonder kosten volgens de geldende wetgeving.

AANSPRAKELIJKHEID PRO TEAM is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door, of afhankelijk van het product.

PLAATS van de bevoegdheid voor elk geschil de plaats van de bevoegdheid zal het gerechtshof van Turnhout zijn.