Pro Pelletkachels
Vervangingspremie

Pro pelletkachel voldoen aan de eisen voor nieuwe vervangingen. Met ons A+ energielabel, en minimale uitstoot.

Dus onze toestellen voldoen ZEKER!


Toch heeft de vlaamse regering beslist om enkel GAS en sommige Electrisch toestellen te gaan subsideren!


DUS HOUT en PELLETKACHELS (bioverbranding CO² neutraal) gaat GEEN premie ontvangen!

De GASLOBIE, waar ex- ministers in de raad zitten DAT NATUURLIJK wel!

Zie onderstaande mail van de betrokken dienst!


Beste,


In het ontwerp luchtbeleidsplan (https://www.lne.be/luchtverontreining-vlaamse-plannen) heeft de Vlaamse Regering er in juli van dit jaar voor gekozen om enkel een premie te verlenen voor het vervangen van houtkachels door huishoudelijke verwarming op een milieuvriendelijkere brandstof.

In het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november zijn daarvoor nadere regels vastgelegd. Omdat er via het energiebeleid al diverse premies voor meer milieuvriendelijke verwarming bestaan, is deze premie beperkt tot toestellen met een A-label op gas en een erg beperkte selectie van elektrische toestellen.


De uitstoot van fijn stof van de meest performante kachels is nog steeds minstens dubbel zo hoog als de alternatieven.


Het staat de installateur vrij om de premie voor te schieten of voor dat bedrag de betaaltermijn uit te stellen.


Uw opmerking over de Nederlandse ervaringen wordt doorgegeven aan de bevoegde diensten.


Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

groet ik vriendelijk.


Maar nu lees hieronder de echte effecten van gas en gaswinning!


Vervangingspremie oude kachel of Subsidie pelletkachels

1.Hoe milieu vriendelijk is aardgas?


https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/nederland-draait-gaskraan-verder-toe/9978456.html2. Tekort aan gas, bedreigd Belgie?


https://www.demorgen.be/binnenland/gastekort-dreigt-in-belgie-b0e8bd49/?referer=https://www.google.be/


3. milieu vriendelijk alternatief?


https://www.mo.be/artikel/aardgas-milieuvriendelijk-alternatief


4. Aardgas is niet duurzaam

Aardgas mag dan wel ‘groener’ zijn dan aardolie en steenkool, het blijft een fossiele brandstof. Ook al is het de minst vervuilende van de drie, gas draagt bij tot de versterking van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

Het is ook geen hernieuwbare bron van energie. De gasvoorraden zijn niet oneindig groot. Integendeel, de voorraad gas zou binnen de 50 jaar uitgeput zijn.


5. Deze premie gaan mensen duur betalen, u heeft nog steeds de prijsstijging van de energie markt, vrije keuze van leveranciers....toch zeer beperkte keuzes.


Maar waar het vooral weer om gaat, u gaat de premie die u gaat krijgen dubbel en dik terug betalen via, BTW, Accijnzen, Belastingen!
Waarom dan toch kiezen voor een pelletkachel !


U kan keuze maken, bij welke leverancier van brandstoffen U koopt!

U kan inkopen wanneer u wil, bv in de zomer als de prijzen lager staan!

U zal altijd op de energiefactuur altijd besparen!

U draagt bij aan een beter milieu, door niet fossiele brandstoffen te gebruiken!

U heeft een lager BTW tarief van 6%!

U weet perfect wat u gaat betalen, tegenover de gasrekening... steeds een verrassing zal zijn!

U betaald niet extra mee, voor de ex-ministers die hun postjes hebben in de Energiesector!
Kortom, doe het voor U en uw toekomstige generatie! Wees slimmer dan de beleid